Proračun premije

PAKET 1: Sa unapred definisanim osiguranim sumama
+
PAKET 2: Sa osiguranim sumama koje možete da izaberete u skladu sa Vašim potrebama
+